Naszą misją jest oferowanie klientom profesjonalnego,
skutecznego wsparcia w biznesie.

Specjalizujemy się w:

 • badaniu sprawozdań finansowych
 • audytach podatkowych
 • doradztwie i nadzorze finansowo-księgowym
 • konsultingu IT


Zapraszamy
Badanie sprawozdań

Badanie sprawozdań finansowych
jest przeprowadzane przez certyfikowanych Biegłych Rewidentów zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami. Dbamy o dobrą komunikację, jesteśmy zorientowani na efektywną współpracę. Każdego klienta traktujemy indywidualnie uwzględniając jego specyficzne potrzeby. ...

Nasza oferta w zakresie badania sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

badanie i przeglądy jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
przeprowadzanie przeglądów okresowych oraz tematycznych,
wykonywanie ekspertyz z zakresu rachunkowości na potrzeby prawa gospodarczego i podatkowego.

Badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa:

MSR oraz MSSF,
ustawą o rachunkowości,
ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej,
Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej.

Wycena usługi dokonywana jest na podstawie podstawowych danych o podmiocie, wynikających ze sprawozdania finansowego, informacji o rodzaju prowadzonej działalności oraz o szczególnych obszarach, które mają być objęte badaniem.

Audyt

Audyt podatkowy
jest przeprowadzany by wskazać obszary ryzyka w zakresie stosowanej polityki podatkowej. Pomaga wykorzystać szanse na optymalizację kosztów podatkowych oraz identyfikuje zagrożenia związane z nieprawidłowościami narażającymi klienta na sankcje karne. ...

Audyt podatkowy, obejmuje między innymi:

ocenę stanu rozliczeń podatkowych
wskazanie istotnych nieprawidłowości oraz operacji charakteryzujących się ryzykiem
przedstawienie rozwiązań poprawnych i minimalizujących ryzyko podatkowe
analizę stanu prawnego przedsiębiorstwa w tym dokumentów organizacyjnych oraz umów
ocenę działania systemu finansowo-księgowego w zakresie rozliczeń publiczno-prawnych
ocenę prawidłowości stosowanych zasad rozliczeń z budżetem państwa oraz budżetami jednostek samorządu terytorialnego
bieżącą pomoc przy rozwiązywaniu problemów i usprawnianiu procesów
pomoc w implementacji rozwiązań związanych z wymaganiami JPK

Doradztwo Finansowo-Księgowe

Usługi doradcze, konsultingowe
Duże doświadczenie, udział w projektach z wielu branż oraz współpraca z liczną grupą niezależnych ekspertów pozwala nam na świadczenie usług w szerokim zakresie i na najwyższym poziomie. Pomożemy Ci odnieść sukces!

Typowe oferowane przez nas usługi obejmują:

bieżące wsparcie w rozwiązywaniu problemów rachunkowych i podatkowych
pomoc w uzyskiwaniu indywidualnych interpretacji podatkowych
opracowanie i wdrożenie procedur kontroli wewnętrznej
opracowanie polityki rachunkowości
analizę sytuacji majątkowej i finansowej
analizę opłacalności prowadzonych i planowanych projektów – wsparcie procesu budżetowania
analizę wskaźnikową przedsiębiorstwa
inne analizy dostosowane indywidulnie do Państwa potrzeb

Konsultacje IT

Usługi konsultingowe IT
Masz problemy z komunikacją z Działem IT lub dostawcą usług?
Chcesz zapewnić sprawne, optymalne kosztowo wsparcie IT?
Potrzebujesz partnera, który wytłumaczy Ci niuanse związane z nowymi technologiami i pomoże dokonać wyboru efektywnych, dobrych rozwiązań?
Chcesz wiedzieć czy zasoby cyfrowe twojej firmy są bezpieczne?
Czy twoje oprogramowanie jest legalne? ...

Oferujemy wsparcie w zakresie:

Konsultacji IT.

Nadzoru, prowadzenia projektów IT.

Audytu IT.

Chętnie porozmawiamy, postaramy się pomóc, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail, odezwiemy się najszybciej jak to będzie możliwe.

+48 531 188 203

biuro@bmaudit.pl


Współpracujemy z firmą "Misters Audytor Adviser" Sp. z o. o. - zachęcamy do bezpośredniego kontaktu: www.mistersaudytor.pl

© 2016 Start Bootstrap. All Rights Reserved. Adapted by BMaudit.pl

-->